Ko Lanta, Thailand

Các thành phố nổi tiếng trong Thailand

Đang tìm kiếm 3 tính chất

Ko Lanta

THB 399.00 người mỗi đêm

Khách sạn

A 2-minute walk from Long Beach, Lanta Long Beach Hostel offers tropical rooms with air conditioning. The large outdoor pool is great forlounging on sunny afternoons. Free parking is available on-site.

Lanta Long Beach Hostel, giá rẻ giường ngủ và bữa sáng 18 ảnh

Ko Lanta

THB 1,450.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Lanta Manda " Become our Family"

Lanta Manda 10 ảnh

Ko Lanta

THB 1,979.50 phòng mỗi đêm

Phương sách

A 2-minute walk from Long Beach, Lanta Sunny House offers tropical rooms with air conditioning. The large outdoor pool is great for lounging on sunny afternoons. Free parking is available on-site.

Lanta Sunny House 15 ảnh