Kata Beach, Thailand

Các thành phố nổi tiếng trong Thailand

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Kata Beach

THB 1,760.00 đơn vị mỗi đêm

Biệt thự

Cool Breeze Bungalow

Cool Breeze Bungalow -  Kata Beach, nghỉ ăn sáng 14 ảnh