Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Walter Guest House

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Đặt chỗ trực tuyến, giường & Đặt chỗ bữa ăn sáng, hướng dẫn thành phố, kỳ nghỉ, du lịch sinh viên, đi du lịch ngân sách
Walter Guest House
3.6   

48 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

A beautiful big apartment with units en-suite (private WC) with all amenities that you need to have a great holiday in Rome. We arrange bedrooms with private WC or shared WC or cheap beds in mixed-shared bedroom as dormitory.