Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

The Phoenix

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Shanghai
Tài sản tốt nhất trong Shanghai
Tài sản rẻ nhất trong Shanghai

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Bạn muốn xem và làm gì Khám phá giường & Ăn sáng và hoạt động ngay bây giờ
The Phoenix
3.4   

8 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Comfortable, clean and central - stay on Yunnan food street in the heart of Shanghai and be able to walk to over 20 of the cities main sites within 15 minutes