Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

The Drift Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Tham gia vào giường tốt nhất & Bookers ăn sáng trên thế giới
The Drift Hostel
4.8   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Run by two Aussie backpackers, our hostel offers a fun, social and relaxed atmosphere. We have a rooftop lounge bar, pool table terrace, movie room, great tours and much more!