Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Sunflower Beach Backpacker Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Rimini
Tài sản tốt nhất trong Rimini
Tài sản rẻ nhất trong Rimini

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Giường & Ăn sáng và khách sạn để pha trộn với người dân địa phương
Sunflower Beach Backpacker Hostel
4.9   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The Sunflower Beach Backpacker Hostel is a home away from home. This new and funky hostel is situated in the heart of the Adriatic Coast only a stone's throw from the historic centre of Rimini. Re- OPEN 20 March 2008 Be a guest at our sister City Hostel