Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Royal 1 Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Royal 1 Hotel
Royal 1 Hotel
4.9   

2 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Boutique Hotel has been renovated with up-to-date amenities to make it to be the finest two star hotel in Hanoi Old Quarter.