Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Roi Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Giường & Bữa sáng với phòng xem đại dương trong Rome, Italy
Roi Hotel
4.5   

4 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Hotel situeted in San Giovanni zone, near bus and metro stop