Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Pansion Ivanka Barac

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Medjugorje
Tài sản tốt nhất trong Medjugorje
Tài sản rẻ nhất trong Medjugorje

Tài sản phổ biến nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Giường quốc tế & Xu hướng ăn sáng
Pansion Ivanka Barac
5.0   

3 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Pension IVANKA BARAC is located in Medjugorje (Medugorje) , about 1200m away from St. Jakov Church.