Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

On The Square Guesthouse

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong L'viv
Tài sản tốt nhất trong L'viv
Tài sản rẻ nhất trong L'viv

Tài sản phổ biến nhất trong Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

Các ưu đãi ngày nay cho giường & Bữa ăn sáng
On The Square Guesthouse

Khách sạn

On The Square Guesthouse is a brand new boutique guesthouse hotel located on Ploshcha Rynok (Market Square), the central Square of Lviv, Ukraine.