Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Oktogon Room

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Đầu giường ngoại quốc & Bữa ăn sáng
Oktogon Room
4.9   

Đọc 1 đánh giá

Giường và bữa sáng

Room in the city center of Budapest!