Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hanoi Royal 2 Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Tìm giường & Ăn sáng với nhà hàng và ăn sáng trong Ha Noi, Viet Nam
Hanoi Royal 2 Hotel
4.8   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

located in Hanoi old quarter