Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hanoi Old Street Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Hanoi Old Street Hotel

4.8   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

Welcome to Old Street Hotel ! A Boutique hotel located in the heart of Hanoi's historic Old Quarter with luxury rooms serviced with great care.