Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hanoi Gecko 3 Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Giường & Bữa sáng cho kỳ nghỉ vào mùa đông trong Ha Noi, Viet Nam
Hanoi Gecko 3 Hostel
4.9   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

HANOI GECKO 3 HOSTEL is a new cooperative Vietnamese and American project, designed to cater to discerning travelers who want a modern touch to their Vietnam management and staff have worked to make this historic building welcoming to all t