Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hanoi Garnet Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Duyệt ảnh và bài đánh giá, và đặt một giường & Ăn sáng hoặc khách sạn
Hanoi Garnet Hotel
4.9   

10 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Garnet Hotel is one of the most beautiful and luxurious hotel in the center of Ha Noi capital, surrounded by bustling shopping ancient streets. With over 19 international standard rooms and profesional reception staff.