Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hanoi Eclipse Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Đi du lịch hạng nhất và giường & Bữa ăn sáng trong Ha Noi, Viet Nam
Hanoi Eclipse Hotel
4.9   

3 Tổng số đánh giá

Khách sạn

It is new hotel loacted in the heart of the old quarter, offers the good service for customers