Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hanoi Charming Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Làm thế nào để dành kỳ nghỉ vào kỳ nghỉ trên giường ngủ & bữa ăn sáng trong Ha Noi, Viet Nam
Hanoi Charming Hotel
4.9   

4 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Located in the centre of Hanoi old city, Hanoi Charming Hotel offers beautiful and spacious rooms with nice view of hanoi old street.