Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hanoi Asia Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Giường hạng nhất & Bữa ăn sáng trong Ha Noi, Viet Nam
Hanoi Asia Hotel
4.9   

2 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

Hanoi Asia Hotel - Great Location - Travel - Value in Old Quater of Hanoi, Vietnam