Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Golden Wings Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Cơ hội và kinh nghiệm đi du lịch tốt nhất trong Ha Noi, Viet Nam
Golden Wings Hotel
5.0   

8 Tổng số đánh giá

Khách sạn

New 2-star hotel in the Old Quarter, close to Hoan Kiem Lake.