Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Gentes B and B

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Gentes B and B
Gentes B and B
4.5   

Đọc 1 đánh giá

Giường và bữa sáng

gentes b&b is home, it’s in Rome, next to the Basilica of San Giovanni and it is open to all wish to walk through history, culture and magics of the eternal town. The most beautiful in the world. I'm Fabio, the innkeeper.