Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Discovery B and B

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Trải nghiệm văn hoá và truyền thống địa phương, giường và giường văn hóa; Bữa ăn sáng trong Rome, Italy
Discovery B and B
2.7   

2 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

Relaxon B&B is located in the historical centre of downtown Rome within a short walking distance from the Termini Railway Station and all major sites.