Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Diocletian PalaceGuest House

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Tài sản phổ biến nhất trong Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Các thành phố an toàn nhất để ghé thăm
Diocletian PalaceGuest House
2.9   

2 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Diocletian Palace Guesthouse is located in the heart of the 1700 years old palace protected by the UNESCO.