Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Cesar Palace

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Cesar Palace
Cesar Palace
4.5   

6 Tổng số đánh giá

Nhà khách

NEW; We are a homely B&B in Rome close to Termini station, with LOW PRICES