Pretražite dostupnost i rezervirajte odmah

Captain's Inn At Moss Landing

Želite li pretražiti dostupnost za cijeli grad ili regiju?

Najpopularnija svojstva u Moss Landing
Najbolja svojstva u Moss Landing
Najjeftinija svojstva u Moss Landing

Najpopularnija svojstva u California
Najbolja svojstva u California
Najjeftinija svojstva u California

Vrhunski ocijenjeni praznici
Captain's Inn At Moss Landing

Krevet i doručak

U sredini lijepe Monterey Bay, California, samo 15 minuta od Monterey, 20 minuta od Karmela