Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Alfredo House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Alfredo House

4.7   

Đọc 1 đánh giá

Giường và bữa sáng

Wide comfortable rooms in the center of Rome, very close to the main railway station and metro station