Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

2 Lions Hostel Lviv

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong L'viv
Tài sản tốt nhất trong L'viv
Tài sản rẻ nhất trong L'viv

Tài sản phổ biến nhất trong Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

Giá phòng ngủ & bữa sáng giá rẻ và sẵn có trong L'viv
2 Lions Hostel Lviv

Nhà trọ

2 LIONS Hostel located absolutly in the city center, is a perfect place to discover the old European city - Lviv, heart of western Ukraine, with it's special culture.