Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Salmon Leap Farm

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Killarney
Tài sản tốt nhất trong Killarney
Tài sản rẻ nhất trong Killarney

Nhất Ireland
Tài sản tốt nhất trong Ireland
Tài sản rẻ nhất trong Ireland

Giường & Bữa sáng gần các tour du lịch và ngôi nhà người nổi tiếng trong Killarney, Ireland
Salmon Leap Farm

Giường và bữa sáng

Salmon Leap Farm is a 300 year old, 3 star, eco friendly B&B located 14 km east of Killarney town on N22 road