Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Salmon Leap Farm

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Killarney
Tài sản tốt nhất trong Killarney
Tài sản rẻ nhất trong Killarney

Nhất Ireland
Tài sản tốt nhất trong Ireland
Tài sản rẻ nhất trong Ireland

Cách sử dụng điểm và mã khuyến mại cho du lịch
Salmon Leap Farm

Giường và bữa sáng

Salmon Leap Farm is a 300 year old, 3 star, eco friendly B&B located 14 km east of Killarney town on N22 road