Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Opera House Residence

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Giường & Bữa sáng gần các điểm mốc lịch sử và di tích
Opera House Residence
3.8   

Đọc 1 đánh giá

Căn hộ, chung cư

We have in our offer 3 apartments, exclusive position and offer. Apartments are situated on Andrássy út, city center with view on the Opera house. Hungarian counts used to living in this area and this building in 19th century.