Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Matador Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Giường sinh thái thân thiện & bữa ăn sáng
Matador Hostel
4.5   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Small but centric hostel with metro just 1 block from las RAMBLAS and also 1 block from metro station DRASSANES