Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Graffiti Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Tài sản phổ biến nhất trong Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Giường & Ăn sáng ở những nơi an toàn
Graffiti Hostel
3.3   

49 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Graffiti Hostel is located just a few blocks away from ‘La Sagrada Familia’ it’s the perfect place for people looking to enjoy themselves and have some fun! The hostel is large, clean and comfortable and just 10 minutes away from the maj