Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Chelmsford House Lakes Of Killarney

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Killarney
Tài sản tốt nhất trong Killarney
Tài sản rẻ nhất trong Killarney

Nhất Ireland
Tài sản tốt nhất trong Ireland
Tài sản rẻ nhất trong Ireland

Đi du lịch và giường ngủ & Đề nghị ăn sáng trong Killarney, Ireland
Chelmsford House Lakes Of Killarney

Giường và bữa sáng

Killarney's award winning B & B, winner of Best Town and Country Home. Peaceful location, a short walk to the centre of Killarney , you can leave your car and walk to the restaurants, shops and music pubs