Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

369 Barcelona Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Đánh giá du lịch và giường ngủ & Đề nghị ăn sáng
369 Barcelona Hostel
4.1   

8 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

A cozy Hostel in the heart of Barcelona, Makes you feel at home